نویسنده = ������������ ���������������� ������
نقشNgo ها (سازمان های مردم نهاد) در حقوق بین الملل

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 39-53

حسن شمسینی غیاثوند؛ مجید نوروزی خولکی


بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 21-40

منوچهر عبدالهی دهکی؛ الهه ابوالحسنی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ صمد قائم پناه


دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 1-24

محمد انسان دوست؛ صمد قائم پناه؛ حسن شمسینی غیاثوند


تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی


بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 1-24

حسن شمسینی غیاثوند؛ سعید جهانگیری


شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 45-67

خورشید نجفی جویباری؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسداله اطهری سید اسداله اطهری؛ صمد قائم پناه