نویسنده = ������������ ����������
تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 113-131

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 241-263

محمد بازوند؛ مسعود مطلبی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین