نویسنده = ������������������ ������
بررسی سطح توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 389-412

مهدی اصالت؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان