نویسنده = ������������ ����������
مکتب واقع‌گرایی حقوقی آمریکایی، ابعاد و رویکردها

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 163-184

آرمین امینی؛ مژده قدوسی