نویسنده = ���������� ������ ��������
منابع احزاب اپوزیسیون در روند توسعه سیاسی (مطالعه موردی: حزب گوران در اقلیم کردستان عراق)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

صفر ولدبیگی؛ صادق زیبا کلام مفرد؛ علیرضا ازغندی؛ علی اشرف نظری


واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 349-369

مرتضی بدری؛ کمال پولادی؛ علی اشرف نظری