نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 205-224

حجت الله قائدی بارده؛ سهراب صلاحی؛ خیرالله پروین