نویسنده = ���������� ��������������
رژیم بین‌المللی مسئولیت در قبال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه صنعت هوانوردی ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 137-161

حمیدرضا سیدی؛ سیدباقر میرعباسی؛ احسان کامرانی