نویسنده = �������������� ����������
روند پژوهی نظام‌سیاسی، نیروهای اجتماعی و بازارسرمایه در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

امیررضا خطیر؛ مجتبی مقصودی؛ سعید اسلامی بیدگلی