نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
واکاوی مبانی فکری سید جواد طباطبایی

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 23-44

سید رسول قهاری؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ اصغر پرتوی


اهمیّت و جایگاه نقش هوّیت در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با منطقه آسیای میانه براساس رهیافت سازه‌انگاری

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 225-247

عبدالعلی کیاپاشا؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ حسن عیوض‌زاده اردبیلی؛ اصغر پرتوی