نویسنده = ������������ ��������
توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای)

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 307-325

نصرت الله همتی؛ حسین تفضلی؛ حمید پیشگاه‌ هادیان؛ محمد علی خسروی