نویسنده = ������������ ��������
تعهدات دولت‌ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 295-311

محمد جمادی؛ زینب پورخاقان؛ لیلا رئیسی دزکی