نویسنده = ������������������ ��������������
آثار تحریم های بین المللی بر صنعت هوانوردی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 21-39

سها سپانلو؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی


رژیم بین‌المللی مسئولیت در قبال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه صنعت هوانوردی ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 137-161

حمیدرضا سیدی؛ سیدباقر میرعباسی؛ احسان کامرانی