نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نقش آن در تحولات مهم بین الملل

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 331-348

محمد رضوانی راد؛ ابوالفضل رنجبری؛ ناصر رهبر فرش پیرا