نویسنده = ���������� ������ ������������
تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 183-203

ژیلا محدث شکوری گنجوی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو