نویسنده = �������������� �������� ������������
بررسی نظام حزبی در اقلیم کردستان عراق از منظر جامعه منشوری فردریگز

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 169-190

رحمت حاجی مینه؛ ارسلان عبدالله پور