نویسنده = �������������� �������������� ��������
تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 185-204

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ خدایار مرتضوی اصل؛ سیدعطاء الله سینایی