نویسنده = ������������������ ��������
جایگاه آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

سهیلا نادری زرنه؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایش اردستانی؛ علی اکبر امینی


بررسی گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ادوار ششم و هفتم

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 333-350

علی محمدشریفی؛ معصومه رشاد؛ محمد توحیدفام