نویسنده = ���������������� ��������
دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه صلح بین‌المللی؛ مطالعه موردی سومالی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 281-300

یاسر بهشتی زاده؛ محمد احسان همتی؛ فرید آزادبخت