نویسنده = �������� ������������ ������
چالش‌های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 271-294

نیلوفر صادقی؛ عباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی