نویسنده = ������������ ������������ ����������������
نگاهی بر سیاستگذاری کلان آموزشی در کشور(مطالعه موردی: اشتراک‌گذاری دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 225-236

منیره مهربان؛ رسول داودی؛ نقی کمالی؛ غلامحسین انتصار فومنی