نویسنده = ������ ������������������ ������
فاصله نظر و عمل در تحقق آرمان شهر اسلامی ایرانی با تاکید بر آموزش آن در مقطع متوسطه

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 365-381

حسن شمس ابراهیمی؛ سیدشمس‌الدین هاشمی‌مقدم