نویسنده = �������������� ��������
مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 241-263

محمد بازوند؛ مسعود مطلبی؛ علی فلاح نژاد؛ علی فلاحی سیف الدین