نویسنده = ������������ ��������
بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 25-49

عباس امامی؛ عسکر جلالیان؛ سیدحسین صادقی