نویسنده = �������������� ��������
نگاهی تطبیقی به اصول و مفروضات عدالت از دیدگاه امام علی(ع) و لیبرالیسم

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 373-392

نوذر خزایی؛ بهروز دیلم‌صالحی؛ کمال پولادی


واکاوی اندیشه های سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی زدگی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 349-369

مرتضی بدری؛ کمال پولادی؛ علی اشرف نظری