نویسنده = ���������������������� ������ ��������
تاثیر جهانی‌شدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 183-203

ژیلا محدث شکوری گنجوی؛ حجت الله ابراهیمیان؛ تهمینه عدالت جو


جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 69-83

حجه الله ابراهیمیان؛ حسن انصاری؛ احمد غریبی