نویسنده = ������������ ��������������
کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

کریم فرهادی؛ خیرالله پروین؛ محمد حسن حبیبی


اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 205-224

حجت الله قائدی بارده؛ سهراب صلاحی؛ خیرالله پروین


بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 317-336

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیرالله پروین؛ احمد رنجبر


آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 93-112

جواد عزیزی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی