نویسنده = ������������������ ������ ��������
ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین‌الملل

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 209-224

محسن همتی؛ نقی فاضلی؛ سیف الله سعدالدین