نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی سیاست و عملکرد دولت روحانی در موضوع هسته ای با تاکید بر بحث برجام

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 55-75

حبیب میرالی؛ فرزاد نویدی نیا


نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 89-116

فرزاد نویدی نیا؛ مهناز گودرزی؛ سید جواد امام جمعه زاده