نویسنده = ���������������� ��������������
نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 347-382

جهانشاه شکربیگی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی