نویسنده = ������������ ��������������
بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 289-304

ابراهیم زارع؛ حمیدرضا حقیقت؛ عبدالامیر جرفی