نویسنده = ������������ ������
خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 365-382

سحر ایزدی؛ لیلا رئیسی؛ محمود جلالی