نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 69-89

صادق دانشور؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی


نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 347-382

جهانشاه شکربیگی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی